در هر صفحه

SATA III 6Gb/s - SSD 120G  سرعت خواندن متوالی  475MB/s  سرعت نوشتن متوالی  120MB/s  

SATA III 6Gb/s - SSD 60G  سرعت خواندن متوالی  380MB/s  سرعت نوشتن متوالی   80MB/s  

SATA III 6Gb/s - SSD 1TB  سرعت خواندن متوالی  550MB/s  سرعت نوشتن متوالی  450MB/s  

mSATA  SSD 512G  سرعت خواندن متوالی  550MB/s  سرعت نوشتن متوالی   340MB/s  

mSATA  SSD 256G  سرعت خواندن متوالی  510MB/s  سرعت نوشتن متوالی  290MB/s  

نمایش 1 - 5 از 9 مورد

برو بالا