زمان ارسال کالا ها

با توجه به مدل درخواستی بین 48 ساعت در صورت موجود بودن و در غیر اینصورت  14 روز کاری  خواهد بود . 


برو بالا