شماره حساب بانک پاسارگاد : 1311.110.11076783.1

شماره کارت : 5022291900036383

شماره شبا : IR050570131111011076783001

شماره حساب بانک سپه : 294300576104

شماره کارت : 8559 1688 1011 5892

شماره شبا : IR63 0150 0000 0029 4300 5761 04

نام صاحب حساب :شرکت شاهراه داده پارسیان 

بزودی امکان پرداخت از طریق موبایل بدون مراجعه به بانک و نصب نرم افزار خاصی انجام پذیر خواهد بود 


برو بالا